پارچه سیاسی شایعات وزارت کشور اخبار سیاسی و اجتماعی

پارچه: سیاسی شایعات وزارت کشور اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی هیچ استان جدیدی تشکیل نمی‌شود / معاون سیاسی وزیر کشور

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به بعضی شایعات مبنی بر ایجاد استان‌های تازه در تقسیمات کشوری، گفت: هیچگونه طرحی جهت ایجاد استان تازه در وزارت کشور مطرح نیست.

هیچ استان جدیدی تشکیل نمی‌شود / معاون سیاسی وزیر کشور

معاون سیاسی وزیر کشور: هیچ استان جدیدی تشکیل نمی شود

عبارات مهم : سیاسی

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به بعضی شایعات مبنی بر ایجاد استان های تازه در تقسیمات کشوری، گفت: هیچگونه طرحی جهت ایجاد استان تازه در وزارت کشور مطرح نیست.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به بعضی شایعات مبنی بر ایجاد استان های تازه در تقسیمات کشور گفت: هیچگونه طرحی جهت ایجاد استان تازه در وزارت کشور مطرح نیست و تمامی شایعات در این خصوص نادرست و ناشی از تلقیات ذهنی طراحان اینگونه مطالب است.

هیچ استان جدیدی تشکیل نمی‌شود / معاون سیاسی وزیر کشور

وی افزود: بحث تقسیمات کشوری تابع الگوها و الزامات منطقه ای است.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: متاسفانه گاهی بعضی افراد بدون لحاظ حساسیت های منطقه ای که می تواند باعث بروز نارضایتی ها و ناآرامی هایی شود، مطالبی را راجع به تقسیمات کشوری مطرح می کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به بعضی شایعات مبنی بر ایجاد استان‌های تازه در تقسیمات کشوری، گفت: هیچگونه طرحی جهت ایجاد استان تازه در وزارت کشور مطرح نیست.

جبارزاده در آخر گفت: مورد نیاز است این افراد با دقت عواقب بیانات خود را بسنجند. در نهایت برابر با قانون وزارت کشور فصل الخطاب بررسی و اجرای تقسیمات کشوری بوده و هرگونه اظهارنظر در اینگونه موارد غیر قابل اعتناست.معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به بعضی شایعات مبنی بر ایجاد استان های تازه در تقسیمات کشوری، گفت: هیچگونه طرحی جهت ایجاد استان تازه در وزارت کشور مطرح نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به بعضی شایعات مبنی بر ایجاد استان های تازه در تقسیمات کشور گفت: هیچگونه طرحی جهت ایجاد استان تازه در وزارت کشور مطرح نیست و تمامی شایعات در این خصوص نادرست و ناشی از تلقیات ذهنی طراحان اینگونه مطالب است.

وی افزود: بحث تقسیمات کشوری تابع الگوها و الزامات منطقه ای است.

هیچ استان جدیدی تشکیل نمی‌شود / معاون سیاسی وزیر کشور

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: متاسفانه گاهی بعضی افراد بدون لحاظ حساسیت های منطقه ای که می تواند باعث بروز نارضایتی ها و ناآرامی هایی شود، مطالبی را راجع به تقسیمات کشوری مطرح می کنند.

جبارزاده در آخر گفت: مورد نیاز است این افراد با دقت عواقب بیانات خود را بسنجند. در نهایت برابر با قانون وزارت کشور فصل الخطاب بررسی و اجرای تقسیمات کشوری بوده و هرگونه اظهارنظر در اینگونه موارد غیر قابل اعتناست.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به بعضی شایعات مبنی بر ایجاد استان‌های تازه در تقسیمات کشوری، گفت: هیچگونه طرحی جهت ایجاد استان تازه در وزارت کشور مطرح نیست.

واژه های کلیدی: سیاسی | شایعات | وزارت کشور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog